กิจกรรมทำพานไหว้ครู 2562

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 งานกิจการเรียนนักและสภานักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้ให้นักเรียนตัวแทนนักเรียนในแต่ละห้องทุกระดับชั้น ได้ทำพานไหว้ครู เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครู ณ ใต้อาคาร 4 โดยจะมีพิธ๊ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันพฤหัสที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ โดมอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียน