ประกวดToBeNumberOneIdol

ชมรม TO BE NUMBER ONE จัดประกวดหาตัวแทน เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ เวทีใต้อาคารเรียนที่ 4