ศิษย์เก่า มอบเงิน 10,000 บาท

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 คุณสุพิศ มานุ่ม ศิษย์เก่า ส.ป. และครอบครัว ได้มอบเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อปลูกต้นมะยมและตะลิงปลิง ไว้ให้ร่มเงาและกินผล โดยมีผู้อำนวยการ ปริศนา สุขสุสาสน์ เป็นผู้รับมอบ ณ วัดไชยภูมิ (คลองขุด) อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา