“รวมใจวัยฝัน รังสรรค์คุณภาพ”

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”เข้าร่วมโครงการ รวมใจวัยฝัน รังสรรค์คุณภาพ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ หอศิลป์วังหน้า เพื่อร่วมชมละครส่งเสริมคุณธรรมเพื่อแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ความดี