สวป.สภ.เสนา มาเยี่ยม นศท.

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 พ.ต.ท.อชิตพันธ์ วรรณาพันธ์ สวป.สภ.เสนา มาเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” พร้อมให้โอวาท และกล่าวชื่นชมโรงเรียนของเราเป็นอย่างมาก ตลอดจนขอบพระคุณ ผกท.ร.ร.เสนาประสิทธิ์ ทุกท่านที่ช่วยกันอบรม นศท.ให้เป็นคนดีของพ่อแม่ และประเทศชาติตลอดไปครับ Cr.ครูวิฑูรย์ เจริญศิริ