อบรมดับเพลิง ป้องกันอัคคีภัย

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายอนุกูลเรือนแก้ว นายอำเภอเสนา เป็นประธานในการฝึกอบรมดับเพลิง ป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” โดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลเมืองเสนา ได้สาธิตกรณีเกิดไฟลุกไหม้บริเวณถังแก๊ส พร้อมให้ความรู้เรื่องการปิดวาล์วถังแก๊ส โดยสาธิตการเข้าไปปิดวาล์วขณะไฟกำลังลุกไหม้ และให้เด็กนักเรียนเข้าปฏิบัติจริง โดยเข้าไปปิดวาล์วจนทำให้ไฟดับ และวิธีการใช้ถังดับเพลิง พร้อมจำลองเหตุการณ์เกิดไฟไหม้ในอาคารเรียน มีการอพยพนักเรียนออกจากอาคารเรียนไปรวมพลที่จุดรวมพล