กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ณ โดมหน้าอาคารเรียน โดยมี ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ เป็นประธานในพิธี