ประชุมผู้ปกครอง-มอบตัว นร.

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” พระนครศรีอยุธยา โดย ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู จัดประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ ให้ผู้ปกครองรับทราบข้อมูล เกี่ยวกับการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน