ทาสีเส้นทางม้าลายหน้าโรงเรียน

ขอขอบคุณ เทศบาลเมืองเสนา ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำเครื่องหมายจราจร โดยทาสีเส้นในบริเวณทางข้ามหรือทางม้าลายหน้าโรงเรียน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจะทำให้นักเรียนโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” มีความปลอดภัยในการข้ามถนน และเป็นการหยุดอันตรายหน้าโรงเรียน