อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

คณะครูโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ร่วมอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/2561 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)