ยินดีกับนายนครินทร์ ชาติป่าสัก

ขอแสดงความยินดีกับ นายนครินทร์ ชาติป่าสัก นักเรียนชั้น ม.6/7 ได้รับรางวัลเหรียญทองกรีฑา กระโดดค้ำ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35“บุรีรัมย์เกมส์” จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562