ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ … ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวที่กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาถือว่าสละสิทธิ์

eng-result