ร่วมกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์

คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ร่วมกิจกรรมการรดน้ำดำหัวเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์