ประกาศผลและรายงานตัว ม.1

วันที่ 7 เมษายน 2562 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการประกาศผลและรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมรับทราบข้อมูลการเตรียมตัว และเอกสารที่จะต้องใช้ในวันมอบตัวและประชุมผู้ปกครอง