รางวัล สพฐ. OBEC AWARDS

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนันทวัฒน์ พุ่มพวง ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ ภูเขางามรีสอร์ต จ.นครนายก วันที่ 27-29 มีนาคม 2562