ยินดีต้อนรับนักการภารโรง ใหม่

ยินดีต้อนรับบุคลากรคนใหม่ของโรงเรียน นายสมศักดิ์ มีสกุล ได้รับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักการภารโรง