เกียรติบัตรผู้สนับสนุนงาน สสส.

สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค คณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) มอบประกาศนียบัตรให้กับครูอทิตา บุญขยาย โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภค กิจกรรม “คู่มือบริโภคศึกษา” ของคณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคฯ