รางวัลชมเชยวงปี่พาทย์ไม้นวม

ขอแสดงความยินดีอีกครั้ง กับอีกหนึ่งประเภทการแข่งขันของวงดนตรีไทยโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” *** ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวงปี่พาทย์ไม้นวม ระดับมัธยมศึกษาในการประกวดดนตรีไทยระดับภาคตะวันออก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา