ยินดีกับครูกฤษฎา ประเสริฐศรี

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีหน้าเสาธง กับคุณครูกฤษฎา ประเสริฐศรี ครูโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เนื่องในโอกาสที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา