ยินดีกับ นศท.วรพล ฤทธิสน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีแสดงความยินดีหน้าเสาธง กับนักศึกษาวิชาทหาร วรพล ฤทธิสน นักเรียนชั้น ม.6/6 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โอกาสรับใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่อง เชิดชู ความดี ในฐานะผู้ที่ให้ความช่วยเหลือสังคม มีจิตใจที่เสียสละ ไม่คำนึงถึงความลำบากของตน และนับเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมเงินทุนการศึกษา 1,000 บาท จากจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18