กิจกรรมจากลารุ่นพี่อำลารุ่นน้อง

คณะกรรมการนักเรียน จัดพิธีแสดงความยินดี จากลารุ่นพี่-อำลารุ่นน้อง ในโอกาสที่ ม.3 และ ม.6 กำลังจะจบการศึกษา ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โดมอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียน