กิจกรรมวันตรุษจีน ปี 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โดมอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รู้ความสำคัญประเพณีของวันตรุษจีน