ประชุมผู้บริหารโรงเรียน อ.เสนา

5 กุมภาพันธ์ 2562  การประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเสนา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”