ใบสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

ขอรับได้ฟรี …! ใบสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 พร้อมเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 … มาขอรับได้แล้วที่ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป ในวันและเวลาราชการ หรือฝากนักเรียนโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” มารับไปให้ก็ได้ (ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย)