ยินดีกับ นศท.วรพล ฤทธิสน

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิชาทหาร วรพล ฤทธิสน นักเรียนชั้น ม.6/6 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โอกาสรับใบประกาศเกียรติคุณจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18 เพื่อยกย่อง เชิดชู ความดี ในฐานะผู้ที่ให้ความช่วยเหลือสังคม มีจิตใจที่เสียสละ ไม่คำนึงถึงความลำบากของตน และนับเป็นแบบอย่างที่ดี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี