สพม3 ตรวจเยี่ยม สอบ O-NET

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และคณะได้ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยรองฯสมเจษฏ์ ผ่องยุบล และคณะครูให้การต้อนรับ