กิจกรรมชมรมนักศึกษาวิชาทหาร

กิจกรรมชมรมนักศึกษาวิชาทหารเมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

– 10.30 สวป.ชูชาติ อบรมเรื่องสัญญาณจราจร

– 13.00 รุ่นพี่สอนรุ่นน้องก่อนฝึกภาคสนามรุ่นต่อไป

– 14.30 สาธิตท่าทางต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบร่างกายให้นักเรียนชั้น ม.3 ชม ปีนี้ได้รับความสนใจจากเรียนเป็นอย่างมาก (400) คน