โครงการสวมหมวกนิรภัย 100%

พ.ต.ท.ชูชาติ กาญจนรูจี สวป.สภ.เสนา พร้อมกำลังตำรวจจราจร มาให้ความรู้ด้านการให้สัญญาณจราจร และประชาสัมพันธ์ “โครงการสวมหมวกนิรภัย 100%” ให้กับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562