พิธีมอบเกียรติบัตร-วงเครื่องลม

วันที่ 31 มกราคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง ให้แก่นักเรียนวงเครื่องลม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2จากการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”