กศจ. มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน

คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ให้การต้อนรับ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โอกาสมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา