ชนะเลิศประกวดบรรยายธรรม

วันที่ 28 มกราคม 2562 พิธีแสดงความยินดีหน้าเสาธง กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ชนกนันท์ วงษ์พานิช ชั้น ม.2/1
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ทิพรัต ยรรยงลือชัย ชั้น ม.2/1

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.วิภาวดี จบไพร ชั้นม.5/2
  • รางวัลเข้าร่วม น.ส.จุฑาทิพย์ พุฒิกิจ ชั้นม.5/2

ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล และ 3 คน ได้เป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ต่อไป