นศท.ปี 3 ชาย ฝึกภาคสนาม

การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ชาย โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2562 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 18 สระบุรี