กำหนดจัดกิจกรรม “วันตรุษจีน”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กำหนดจัดกิจกรรมวันตรุษจีน “ตรุษจีนโชคดี รับปีหมูทอง” วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โดมอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียน เวลา 12.00-14.00 น. พบกับกิจกรรม อาทิเช่น การเขียนพู่กันจีน การวาดหน้ากากงิ้วจีน การออกร้านจำหน่ายอาหารจีน เช่น เกี๊ยวจีน เปาะเปี๊ยะ เป็นต้น

เชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกท่าน แต่งกายโทนสีแดง เหลือง หรือทอง เพื่อต้อนรับปีหมูทอง เฮง เฮง เฮง