กำหนดจัดปัจฉิมนิเทศ-พิธีอำลา

โอกาสที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กำลังจะจบการศึกษา งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ และงานสภานักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจึงกำหนดจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และพิธีอำลา ม.3 และ ม.6 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยช่วงเช้าจะเป็นพิธีปัจฉิมนิเทศ จัดที่หอประชุมอเนกประสงค์ และช่วงบ่ายเป็น พิธีอำลา ม.3 และ ม.6 จัดที่โดมหน้าอาคารเรียน