ให้ความรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 นางสาวปริญญา พรึสสุจิตร์ และนางสาวพิมพา กือสันเที๊ยะ นักเรียนชั้น ม.6/7 นำเสนอให้ความรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น เรื่องชานมไข่มุก หน้าเสาธง ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งตามโครงการภาษาอังกฤษวันละคำหน้าเสาธง ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทุกเช้าวันพุธ