ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ชุดใหม่

ครูโสภณ ทรงไตรย์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ชุดใหม่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชมรม TO BE NUMBER ONE