รางวัลชมเชยเพลงพื้นบ้าน

ขอแสดงความยินดีกับพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้าน นายวรเชษฐ์ โลเกตุ ม.6/4 และนางสาวนุชจรี ศรีสุข ม.5/3 ได้รับรางวัลชมเชย โครงการเยาวชนเพาะกล้าพันธุ์เก่ง

เพลงพื้นบ้าน รุ่นที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสทเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน)