พวงหรีดเคารพศพหลวงพ่อพูน

วันที่ 18 มกราคม 2562 รองฯ สมเจษฎ์ ผ่องยุบล รองฯสุภา ผ่องยุบล และครูณรงค์ แสงอาวุธ เป็นตัวแทนผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” นำพวงหรีด
กราบเคารพศพหลวงพ่อพูน ณ วัดบ้านแพน อำเภอเสนา