ประชุมโครงการแก้ไขปัญหาขยะ

วันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ตัวแทนนักเรียนเยาวชนสร้างชาติ (NBI Youth) และทีมสภานักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ร่วมประชุมโครงการแก้ไขปัญหาขยะในโรงเรียน ร่วมกับคณะทำงานจากสถาบันสร้างชาติ เพื่อดำเนินโครงการในปีการศึกษา2562