รางวัล “เด็กดีเพื่อสังคมไทย”

ขอแสดงความยินดีกับ นายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนชั้น ม.6/4 รับรางวัลชมเชย “เด็กดีเพื่อสังคมไทย”ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 2000 บาท