ประเมินนร.รับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบสุดท้าย จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ หอประชุมอเนกประสงค์