ร่วมกิจกรรมพิธีวันครู อ.เสนา

วันที่ 16 มกราคม 2562 คณะครูโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้ร่วมกิจกรรมวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู ณ หอประชุม

โรงเรียนประสาทวิทย์ นอกจากนี้ยังมีการกล่าวปฏิญาณตนและมอบเกียรติบัตรแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเสนา เข้าร่วมจำนวนมาก