รางวัลตอบคำถาม O-Net คณิต

วันที่ 17 มกราคม 2562 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง ให้กับทีมนักเรียน ประกอบด้วยเด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีคำ, เด็กหญิงบุษบากร เฟื่องฟู และเด็กหญิงรักษิณา บัวแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบคำถาม O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีม เนื่องในงานครุวิชาการ ครั้งที่ 7 “สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาที่ยั่งยืน” จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา