เชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญ 2561

ขอเชิญศิษย์เก่า โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” เพื่อพูดคุย ปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทาง วิธีการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา หรือเรื่องอื่นๆ ร่วมกับคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเสนา “เสนาประสิทธ์”(ส.น.ส.) รายละเอียดหนังสือเชิญคลิกที่ลิ้งค์ หนังสือขอเชิญประชุม