กำหนดประเมิน นร.พระราชทาน

กำหนดการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 นายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์