ยินดีกับนายนนทวัชร์ ไกรสกุล

ขอแสดงความยินดีกับนายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนชั้น ม.6/4 ที่ได้รับการพิจารณาตัดสินเข้ารอบ 15 ทีม นำเสนอผลงาน การประกวดกิจกรรม “เด็กดีเพื่อสังคม

ไทย”ประจำปี2561 ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี และเงินรางวัลทุนการศึกษา15,000บาท เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร