สังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2562

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ โดมหน้าอาคารเรียน โดยได้รับเกียรติจาก

ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมอวยพรปีใหม่ ให้กำลังใจบุคลากรที่ร่วมมือร่วมใจทำงานด้วยความตั้งใจและเต็มที่มาโดยตลอด บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน บุคลากรรับประทานอาหารร่วมกัน ขับขานเสียงเพลงอันไพเราะ รับของขวัญปีใหม่จากโรงเรียน และจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญกัน