กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่

คณะกรรมการนักเรียน-กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 28

ธันวาคม 2561ณ โดมหน้าอาคารเรียน โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้นิมนต์พระจากวัดต่างๆ ในเขตใกล้เคียง จำนวน 56 องค์ และให้นักเรียนแต่ละห้องเตรียมอาหารแห้งมาร่วมกันตักบาตร นอกจากนี้ยังมีการจับฉลากของขวัญที่ทางคณะกรรมการนักเรียนเตรียมไว้ และการจัดกินเลี้ยงสังสรรค์และแลกเปลี่ยนของขวัญกันของนักเรียนแต่ละห้อง