นศท. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 หน้าเสาธง ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ที่ทางมณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี มอบ

ให้นักศึกษาวิชาทหาร “วรพล ฤทธิสน” นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 จำนวน 1 ทุน โดยมี ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา