กลุ่มสาระศิลปะ-แข่งขันศิลปหัตถ กรรมนักเรียน 2561 ระดับภาค

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับภาคกลาง ภาคตะวัน

ออก ทั้งสาระดนตรีไทย ดนตรีสากล วงดนตรีลูกทุ่ง นาฏศิลป์และทัศนศิลป์ เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม